Tuntikuvaukset

Varhaisiän tanssitunnit

LASTENTANSSI

Varhaisiän lastentanssitunneilla vahvistetaan lasten luontevaa kokonaisliikuntaa ja kehitetään sekä motoriikka että koordinaatiota, leikkejä ja tanssin iloa unohtamatta! Opetuksessa korostetaan luovuutta ja yksilöllisyyttä sekä pyritään antamaan valmiuksia eri tanssimuotojen opintoihin jatkossa. Ikäryhmät 4-6-vuotiaille. Opetusta kerran viikossa (45 minuuttia). Lastentanssitunneilla pyritään työskentelyyn ilman vanhempien läsnäoloa.

Perusopintojen tanssitunnit

SHOWTANSSI +13 V

Showtanssi pohjautuu eri tanssilajien yhdistelmään, mutta sen juuret ovat jazztanssissa ja baletissa. Tässä monipuolisessa lajissa korostuvat muun muassa heittäytyvyys, näyttävyys ja dynamiikan vaihtelut. Lajissa hyödynnetään myös eri tasoja ja tilan monipuolista käyttöä sekä akrobatiaa. Tunnit koostuvat lämmittelystä, tilan poikki liikkuvista tanssisarjoista, tekniikkaharjoituksista ja loppukoreografiasta. Show-tunneilla tutustutaan myös oppilaiden toiveiden mukaan eri showtanssin lajeihin kuten lyrical show, latino show ja show disco.

Tunti on keski-jatkotason tunti.

IHAN TAITEESSA -HANKKEEN TANSSITUNNIT PERUSKOULUILLA

Rantavitikan koulu 1.-3. lk
Rantavitikan koulun IHAN TANSSISSA -tanssitunti. Tunti sopii kaikille 1.-3. luokkalaisille, aiempaa tanssitaustaa et tarvitse. Tunti pidetään Rantavitikan koulun tiloissa.

Viirinkankaan koulu 1.-3. lk
Viirinkankaan koulun IHAN TANSSISSA -tanssitunti. Tunti sopii kaikille 1.-3. luokkalaisille, aiempaa tanssitaustaa et tarvitse. Tunti pidetään Viirinkankaan koulun tiloissa.

Ylikylän koulu 1.-3. lk
Ylikylän koulun IHAN TANSSISSA -tanssitunti. Tunti sopii kaikille 1.-3. luokkalaisille, aiempaa tanssitaustaa et tarvitse. Tunnit pidetään Ylikylän koulun tiloissa.

BALETTI

Tanssikoulu 1 ja 2 (n. 7-9 v)
Tunneilla harjoitellaan klassisen baletin perustaitoja, kuten kehon hallintaa, voimaa ja notkeutta. Opetuksessa korostetaan yksilöllisyyttä, ilmaisua ja luovuutta. Tunnit antavat valmiuksia eri tanssimuotojen opintoihin jatkossa. Tanssikoulu 1 -tunti sopii kaikille koulun aloittaville oppilaille. Lisäksi oppilaat voivat valita osaksi opintojaan Tanssikoulu 1-4 periodiopetustunnin, jossa tutustutaan lukuvuoden aikana eri tanssilajeihin.

Tanssikoulu 3-7 (n. 9-13 v)
Tanssin perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista baletin opetusta. Opetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää. Viikkotuntimäärä kasvaa ylemmille luokille edetessä. Esiintymistoiminta kuuluu tärkeänä osana opetukseen.

Baletti +10 v
Tunneilla tutustutaan klassisen baletin perustaitoihin. Opetuksessa korostetaan yksilöllisyyttä, ilmaisua ja luovuutta. Baletti antaa elämyksiä ja opettaa ryhdikkääseen ja sulavaan liikkumiseen, sekä parantaa tasapainoa ja kehonhallintaa. Tunnille ei tarvitse aikaisempaa tanssitaustaa.

Tanssiopisto 1-2 (n. 14-20 v, syventävät opinnot)
Tanssin perusopetuksen syventäviä klassisen baletin opintoja. Tanssiopistoluokalle siirrytään perusopintojen täytyttyä. Tanssiopisto-opinnot järjestetään yhteistyössä Lapin Musiikkiopiston kanssa. Opinnot antavat valmiuden pyrkiä tanssin ammatillisiin jatko-opintoihin.

NYKYTANSSI

Nykytanssi nuoret
Tunneilla yhdistyvät kokonaisvaltainen liikkuminen ja luova ilmaisullisuus. Nykytanssitunneilla harjoitellaan monipuolista kehonhallintaa sekä nykytanssin eri tyyleihin pohjautuvaa tanssitekniikkaa. Tunneilla liikutaan laajasti tilassa sekä eri tasoissa liikkeen virtaavuutta ja erilaisia laatuja kehittäen. Lisäksi tehdään improvisaatioharjoitteita, joissa päästetään liike ja luovuus valloilleen.

Nykytanssi jatkotaso
Jatkotason tunneilla perehdytään lajille ominaiseen liikkeen ja ilmaisun luonnollisuuteen. Tunneilla työstetään nykytanssin eri tyylisuuntiin perustuvaa tanssitekniikkaa ja kokonaisvaltaista liikettä hyödyntäen mm. oman kehon painoa ja painovoimaa. Tunnit sisältävät myös improvisaatiopohjaisia harjoitteita, joiden kautta tanssija pääsee vapauttamaan oman luovuutensa.

KATUTANSSI

Katutanssi + 9 v
Katutanssi + 9 v -tunneilla tutustutaan eri katutanssilajeihin. Tunneilla opetellaan tekniikoita mm. rocking, locking, popping, hiphop ja break -tansseista. Tunneilla tehdään liikesarjoja ja opetellaan eri askeltekniikoita, sisältö on laajasti vaihteleva ja monipuolinen. Sopii kaikille 9 vuotta täyttäneille.

Katutanssi nuoret + 12v
Nuorten katutanssitunneilla tutustutaan eri katutanssilajeihin. Tunneilla opetellaan tekniikoita mm. rocking, locking, popping, hiphop ja break -tansseista. Tunneilla tehdään liikesarjoja ja opetellaan eri askeltekniikoita, sisältö on laajasti vaihteleva ja monipuolinen. Myös pari- ja ryhmäharjoitteet tulevat tutuiksi. Sopii kaikille 12 vuotta täyttäneille.

Aikuisopintojen tanssitunnit

AIKUISBALETTI

Aikuisbaletti alkeet
Aikuisbaletti alkeet -tunneilla käydään läpi klassisen baletin tekniikkaa jokaisen yksilöllistä kehoa kunnioittaen. Baletti antaa elämyksiä ja opettaa ryhdikkääseen ja sulavaan liikkumiseen sekä parantaa tasapainoa ja kehonhallintaa. Tunneilla edetään rauhallisesti ryhmän tason ja toiveiden mukaan. Tälle tunnille ei tarvitse aikaisempaa tanssitaustaa.

Aikuisbaletti keskitaso
Aikuisbaletin perustason tunnit on tarkoitettu baletin alkeet hallitseville oppilaille. Klassisen baletin tekniikassa edetään jokaisen yksilöllistä kehoa kunnioittaen. Baletti antaa elämyksiä ja opettaa ryhdikkääseen ja sulavaan liikkumiseen, sekä parantaa tasapainoa ja kehonhallintaa. Tunneilla edetään ryhmän tason ja toiveiden mukaisesti.

Aikuisbaletti jatkotaso
Aikuisbaletin jatkotason tunnit on tarkoitettu jo pidempään balettia harrastaneille oppilaille. Tunneilla syvennetään klassisen baletin osaamista. Opetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää. Klassisen baletin tekniikassa edetään jokaisen yksilöllistä kehoa kunnioittaen.
Maanantain viikkotunnilla työskennellään myös kärkitossuilla. Tunnille voi osallistua myös ilman kärkitossuja.