Tuntikuvaukset

Varhaisiän tanssitunnit

Lastentanssi

Varhaisiän lastentanssitunneilla vahvistetaan lasten luontevaa kokonaisliikuntaa ja kehitetään sekä motoriikka että koordinaatiota, leikkejä ja tanssin iloa unohtamatta! Opetuksessa korostetaan luovuutta ja yksilöllisyyttä sekä pyritään antamaan valmiuksia eri tanssimuotojen opintoihin jatkossa. Ikäryhmät 4-6-vuotiaille. Opetusta kerran viikossa (45 minuuttia). Lastentanssitunneilla pyritään työskentelyyn ilman vanhempien läsnäoloa.

Perusopintojen tanssitunnit

Baletti

Tanssikoulu 1 ja 2 (n. 7-9 v) 

Tunneilla harjoitellaan klassisen baletin perustaitoja, kuten kehon hallintaa, voimaa ja notkeutta. Opetuksessa korostetaan yksilöllisyyttä, ilmaisua ja luovuutta. Tunnit antavat valmiuksia eri tanssimuotojen opintoihin jatkossa. Tanssikoulu 1 -tunti sopii kaikille koulun aloittaville oppilaille.

 

Tanssikoulu 3-7 (n. 9-13 v) 

Tanssin perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista baletin opetusta. Opetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää. Viikkotuntimäärä kasvaa ylemmille luokille edetessä. Esiintymistoiminta kuuluu tärkeänä osana opetukseen.

 

Tanssiopisto 1-2 (n. 13-20 v, syventävät opinnot) 

Tanssin perusopetuksen syventäviä klassisen baletin opintoja. Tanssiopistoluokalle siirrytään perusopintojen täytyttyä. Tanssiopisto-opinnot järjestetään yhteistyössä Lapin Musiikkiopiston kanssa: opinnot ovat osa Lapin Musiikkiopiston opetustoimintaa, jonka Lapin Tanssiopisto toteuttaa. Opinnot antavat valmiudet pyrkiä tanssin ammatillisiin jatko-opintoihin.

Hiphop

Hiphop +12 v

Nykypäivän hiphop -tanssi on niin sanotusti ”sulatusuuni”, joka yhdistelee eri katutanssityylejä. Tärkeintä hiphop-tanssissa on musiikin ilmaiseminen kehon liikkeillä ja groove. Tärkeää on myös kehon hallinta, tunneilla tehdäänkin paljon isolaatioharjoituksia. Tunneilla harjoitellaan hiphopin perusaskeleita, tehdään erilaisia bounce-, rytmi- ja koreografiaharjoituksia sekä etsitään omaa ilmaisutapaa freestyle-harjoitteiden avulla.

Ihan Tanssissa – tunnit peruskouluilla

Rantavitikan koulu 1.-3. Lk

Rantavitikan koulun IHAN TANSSISSA -tanssitunti. Tunti sopii kaikille 1.-3. luokkalaisille, aiempaa tanssitaustaa et tarvitse. Tunti pidetään Rantavitikan koulun tiloissa.

 

Viirinkankaan koulu 1.-3. lk

Viirinkankaan koulun IHAN TANSSISSA -tanssitunti. Tunti sopii kaikille 1.-3. luokkalaisille, aiempaa tanssitaustaa et tarvitse. Tunti pidetään Viirinkankaan koulun tiloissa.

Katutanssi

Katutanssi + 8 v
Katutanssi nuoret + 8 v -tunneilla tutustutaan eri katutanssilajeihin. Tunneilla opetellaan tekniikoita mm. rocking, locking, popping, hiphop ja break -tansseista. Tunneilla tehdään liikesarjoja ja opetellaan eri askeltekniikoita, sisältö on laajasti vaihteleva ja monipuolinen. Sopii kaikille 8 vuotta täyttäneille.

 

Katutanssi + 10 v
Katutanssi nuoret + 10 v -tunneilla tutustutaan eri katutanssilajeihin. Tunneilla opetellaan tekniikoita mm. rocking, locking, popping, hiphop ja break -tansseista. Tunneilla tehdään liikesarjoja ja opetellaan eri askeltekniikoita, sisältö on laajasti vaihteleva ja monipuolinen. Sopii kaikille 10 vuotta täyttäneille.

 

Katutanssi nuoret + 12v
Nuorten katutanssitunneilla tutustutaan eri katutanssilajeihin. Tunneilla opetellaan tekniikoita mm. rocking, locking, popping, hiphop ja break -tansseista. Tunneilla tehdään liikesarjoja ja opetellaan eri askeltekniikoita, sisältö on laajasti vaihteleva ja monipuolinen. Myös pari- ja ryhmäharjoitteet tulevat tutuiksi. Sopii kaikille 12 vuotta täyttäneille.

Nykytanssi

Nykytanssi + 7 v

Tunneilla harjoitellaan tilan, vauhdin ja voiman monipuolista tanssityylin mukaista käyttöä. Tanssitunnilla tehdään sekä opettajan eteen näyttämiä harjoitteita että opettajan ohjeiden pohjalta oppilaan vapaasti tuottamia liikeharjoitteita. Tunneilla harjoitellaan mm. pyöristämistä, kierimistä, heilahdusta ja hyppäämistä, rakentaen näistä erilaisia tanssivia yhdistelmiä. Tavoitteena tunneilla on tanssimisen salaisuuksiin tutustuminen.

 

Nykytanssi perustaso + 12 v

Nykytanssissa yhdistyvät kokonaisvaltainen liikkuminen ja luova ilmaisullisuus. Nykytanssin perustason tunneilla harjoitellaan monipuolista kehonhallintaa, nykytanssin eri tyyleihin pohjautuvaa tanssitekniikkaa sekä koreografisia tanssisarjoja. Tunneilla liikutaan laajasti tilassa sekä eri tasoissa liikkeen virtaavuutta ja erilaisia laatuja kehittäen. Lisäksi tehdään improvisaatioharjoitteita, joissa päästetään liike ja luovuus valloilleen.

Nykytanssin perustason tunnit soveltuvat kaikille yli 12-vuotiaille sekä aikuisharrastajille, jotka haluavat tutustua nykytanssiin tai kehittää aiemmin opittuja taitojaan nykytanssin perusteiden parissa.

 

Nykytanssi jatkotaso 

Jatkotason tunneilla perehdytään tanssityylille ominaiseen liikkeeseen ja ilmaisuun. Tunneilla harjoitellaan nykytanssin eri tyylisuuntiin perustuvaa tanssitekniikkaa ja kokonaisvaltaista liikettä. Nykytanssille ominaiset ajatukset oman kehon painosta ja painovoiman hyödyntämisestä liikkeessä ovat keskeisessä osassa tanssitunnilla. Tunnit sisältävät myös improvisaatioharjoitteita, joiden kautta tanssija havainnoi itselle ominaista tapaa tuottaa liikettä ja tanssia.

Showtanssi

Showtanssi + 10 v

Showtanssi pohjautuu eri tanssilajien yhdistelmään, joten tunneilla vaihdellaan tanssityylejä showtanssista lyrical jazziin, nykytanssiin ja katutanssilajeihin. Tässä monipuolisessa lajissa korostuvat muun muassa näyttävyys ja dynamiikan vaihtelut. Lajissa hyödynnetään myös eri tasoja ja tilan monipuolista käyttöä sekä akrobatiaa. Tunnit koostuvat lämmittelystä, tilan poikki liikkuvista tanssisarjoista, tekniikkaharjoituksista ja loppukoreografiasta. Oppilaat tekevät tunneilla myös omia koreografioita. Tunti sopii kaikille 10 vuotta täyttäneille oppilaille.

 

Showtanssi jatkotaso +13 V

Showtanssi pohjautuu eri tanssilajien yhdistelmään, mutta sen juuret ovat jazztanssissa ja baletissa. Tässä monipuolisessa lajissa korostuvat muun muassa heittäytyvyys, näyttävyys ja dynamiikan vaihtelut. Lajissa hyödynnetään myös eri tasoja ja tilan monipuolista käyttöä sekä akrobatiaa. Tunnit koostuvat lämmittelystä, tilan poikki liikkuvista tanssisarjoista, tekniikkaharjoituksista ja tietenkin loppukoreografiasta. Show-tunneilla tutustutaan myös oppilaiden toiveiden mukaan eri showtanssin lajeihin kuten lyrical show, latino show ja show disco. Tunti on keski- ja jatkotason tunti, jolloin harjoitukset ovat teknisesti haastavia. Tällöin muun muassa tekniikkaharjoitusten tempo nopeutuu ja määrä kasvaa.

Aikuisopintojen tanssitunnit

Aikuisbaletti

Aikuisbaletti alkeet

Aikuisbaletti alkeet -tunneilla käydään läpi klassisen baletin tekniikkaa jokaisen yksilöllistä kehoa kunnioittaen. Baletti antaa elämyksiä ja opettaa ryhdikkääseen ja sulavaan liikkumiseen sekä parantaa tasapainoa ja kehonhallintaa. Tunneilla edetään rauhallisesti ryhmän tason ja toiveiden mukaan. Tälle tunnille ei tarvitse aikaisempaa tanssitaustaa.

 

Aikuisbaletti keskitaso

Aikuisbaletin perustason tunnit on tarkoitettu baletin alkeet hallitseville oppilaille. Klassisen baletin tekniikassa edetään jokaisen yksilöllistä kehoa kunnioittaen. Baletti antaa elämyksiä ja opettaa ryhdikkääseen ja sulavaan liikkumiseen, sekä parantaa tasapainoa ja kehonhallintaa. Tunneilla edetään ryhmän tason ja toiveiden mukaisesti. Keskitason tunneilla harjoitellaan myös kärkitossutekniikan perusteita. Tunneille voi osallistua myös ilman kärkitossuja.

 

Aikuisbaletti jatkotaso

Aikuisbaletin jatkotason tunnit on tarkoitettu jo pidempään balettia harrastaneille oppilaille. Tunneilla syvennetään klassisen baletin osaamista. Opetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää. Klassisen baletin tekniikassa edetään jokaisen yksilöllistä kehoa kunnioittaen. Jatkotason tunneilla työskennellään myös kärkitossuilla. Tunneille voi osallistua myös ilman kärkitossuja.