Baletti

Tanssikoulu 1 ja 2 (n. 7–9 v) 

Tunneilla harjoitellaan klassisen baletin perustaitoja, kuten kehon hallintaa, voimaa ja notkeutta. Opetuksessa korostetaan yksilöllisyyttä, ilmaisua ja luovuutta. Tunnit antavat valmiuksia eri tanssimuotojen opintoihin jatkossa. Tanssikoulu 1 -tunti sopii kaikille koulun aloittaville oppilaille.

 

Tanssikoulu 3-7 (n. 9–14 v) 

Tanssin perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista baletin opetusta. Opetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää. Viikkotuntimäärä kasvaa ylemmille luokille edetessä. Esiintymistoiminta kuuluu tärkeänä osana opetukseen.

 

Tanssiopisto 1–2 (n. 14–20 v, syventävät opinnot) 

Tanssin perusopetuksen syventäviä klassisen baletin opintoja. Tanssiopistoluokalle siirrytään perusopintojen täytyttyä. Tanssiopisto-opinnot järjestetään yhteistyössä Lapin Musiikkiopiston kanssa: opinnot ovat osa Lapin Musiikkiopiston opetustoimintaa, jonka Lapin Tanssiopisto toteuttaa. Opinnot antavat valmiudet pyrkiä tanssin ammatillisiin jatko-opintoihin.