Baletti

Tanssikoulu 1 ja 2 (n. 7-9 v) 

Tunneilla harjoitellaan klassisen baletin perustaitoja, kuten kehon hallintaa, voimaa ja notkeutta. Opetuksessa korostetaan yksilöllisyyttä, ilmaisua ja luovuutta. Tunnit antavat valmiuksia eri tanssimuotojen opintoihin jatkossa. Tanssikoulu 1 -tunti sopii kaikille koulun aloittaville oppilaille.

 

Tanssikoulu 3-7 (n. 9-14 v) 

Tanssin perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista baletin opetusta. Opetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää. Viikkotuntimäärä kasvaa ylemmille luokille edetessä. Esiintymistoiminta kuuluu tärkeänä osana opetukseen.

 

Tanssiopisto 1-2 (n. 14-20 v, syventävät opinnot) 

Tanssin perusopetuksen syventäviä klassisen baletin opintoja. Tanssiopistoluokalle siirrytään perusopintojen täytyttyä. Tanssiopisto-opinnot järjestetään yhteistyössä Lapin Musiikkiopiston kanssa: opinnot ovat osa Lapin Musiikkiopiston opetustoimintaa, jonka Lapin Tanssiopisto toteuttaa. Opinnot antavat valmiudet pyrkiä tanssin ammatillisiin jatko-opintoihin.