Nykytanssi

Nykytanssi 7–10 v

Tunneilla harjoitellaan tilan, vauhdin ja voiman monipuolista tanssityylin mukaista käyttöä. Tanssitunnilla tehdään sekä opettajan eteen näyttämiä harjoitteita että opettajan ohjeiden pohjalta oppilaan vapaasti tuottamia liikeharjoitteita. Tunneilla harjoitellaan mm. pyöristämistä, kierimistä, heilahdusta ja hyppäämistä, rakentaen näistä erilaisia tanssivia yhdistelmiä. Tavoitteena tunneilla on tanssimisen salaisuuksiin tutustuminen. Tunti sopii kaikille 7 vuotta täyttäneille.

 

Nykytanssi perustaso +13 v

Nykytanssissa yhdistyvät kokonaisvaltainen liikkuminen ja luova ilmaisullisuus. Nykytanssin perustason tunneilla kehitetään kehonhallintaa sekä harjoitellaan nykytanssiin liittyvää tanssitekniikkaa, liikelaatuja ja koreografisia tanssisarjoja. Tunneilla liikutaan laajasti tilassa sekä eri tasoissa liikkeen virtaavuutta kehittäen. Lisäksi tehdään improvisaatioharjoitteita, joissa tanssijoiden oma liike ja luovuus pääsevät valloilleen.

Nykytanssin perustason tunnit soveltuvat kaikille yli 13-vuotiaille, jotka haluavat tutustua nykytanssiin tai kehittää aiemmin opittuja taitojaan nykytanssin perusteiden parissa.

 

Nykytanssi jatkotaso

Jatkotason tunneilla perehdytään tanssityylille ominaiseen liikkeeseen ja ilmaisuun. Tunneilla harjoitellaan nykytanssin eri tyylisuuntiin perustuvaa tanssitekniikkaa ja kokonaisvaltaista liikettä. Nykytanssille ominaiset ajatukset oman kehon painosta ja painovoiman hyödyntämisestä liikkeessä ovat keskeisessä osassa tanssitunnilla. Tunnit sisältävät myös improvisaatioharjoitteita, joiden kautta tanssija havainnoi itselle ominaista tapaa tuottaa liikettä ja tanssia.