Lapin Tanssiopiston Koulutusehdot

1 § ILMOITTAUTUMINEN OPPILAAKSI

1.1 Oppilas ilmoittautuu Lapin Tanssiopistoon Eepos-järjestelmän kautta: lapintanssiopisto.eepos.fi. Oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Alle 18-vuotiaan oppilaan ilmoittautumislomakkeen vahvistaa huoltaja. Erityiskursseille ja leireille ilmoittaudutaan erikseen.

1.2 Oppilas voi osallistua tunneille, kun ilmoittautuminen on asianmukaisesti tehty.

2 § ILMOITTAUTUMISEN VOIMASSAOLOAIKA

2.1 Ilmoittautuminen on voimassa koko lukuvuoden 16.8.2021–22.5.2022. Ilmoittautuessaan oppilas/oppilaan huoltaja on sitoutunut maksamaan sekä syys- että kevätlukukauden lukukausimaksut.

3 § ILMOITTAUTUMISEN PERUUTTAMINEN

3.1 Syyslukukausi. Mikäli oppilas on keväällä varannut oppilaspaikan seuraavalle lukuvuodelle, mutta haluaakin peruuttaa varaamansa oppilaspaikan, asiasta tulee ilmoittaa kirjallisesti Lapin Tanssiopiston toimistoon joko sähköpostilla toimisto@lapintanssiopisto.fi tai kirjeitse viimeistään perjantaina 13.8.2021. Peruutus tulee tehdä myös siinä tapauksessa, kun oppilas tekee tuntimuutoksia valitsemiinsa oppiaineisiin.

Kevätlukukausi. Mikäli oppilas ei osallistu kevätlukukauden tunneille, asiasta tulee ilmoittaa kirjallisesti Lapin Tanssiopiston toimistoon joko sähköpostilla: toimisto@lapintanssiopisto.fi tai kirjeitse viimeistään perjantaina 17.12.2021. Peruutus tulee tehdä myös siinä tapauksessa, kun oppilas tekee tuntimuutoksia valitsemiinsa oppiaineisiin.

3.2 Opettajat eivät ota vastaan ilmoituksia opintojen lopettamisesta tai tuntimuutoksista.

3.3 Mikäli oppilaspaikkaa ei peruta sääntöjen mukaisesti määräaikaan mennessä, peritään oppilaalta 50 €:n maksu käyttämättömästä oppilaspaikasta.

4 § MAKSUT

4.1 Lasku lukukausimaksusta lähetetään oppilaan/oppilaan huoltajan ilmoittamaan sähköpostiin syys- ja kevätlukukauden alussa. Sähköpostiosoitteen puuttuessa lasku lukukausimaksusta lähetetään oppilaan/oppilaan huoltajan ilmoittamaan osoitteeseen ja siihen lisätään toimitus- ja postituskulut. Mikäli oppilaspaikkoja on vapaana ja oppilas ilmoittautuu kesken lukuvuoden, lasku lukukausimaksusta lähetetään 14 vrk ilmoittautumisesta. Lukukausimaksujen maksuehto on 14 vuorokautta.

4.2 Perhealennus on 10 € lukukausimaksusta jokaiselle samassa taloudessa olevalle perheenjäsenelle.

4.3 Lukukausimaksut, tarvikemaksut, kurssi- ja leirimaksut on maksettava kukin omalla viitenumerollaan. Maksuehto on 14 vuorokautta.

4.4 Kesken lukukauden lopettaneiden oppilaiden oppilasmaksuja ei palauteta. Kun oppilas on osallistunut kahteen opetuskertaan, katsotaan lukuvuosi oppilaan kohdalta aloitetuksi, ja koko lukukausimaksu erääntyy maksettavaksi.

4.5 Maksujärjestelyn sopimiseksi oppilaan/huoltajan tulee ottaa yhteyttä toimistoon sähköpostitse toimisto@lapintanssiopisto.fi. Maksujen joutuessa perintätoimiston hoitoon oppilas/oppilaan huoltaja maksaa asianomaisen toimiston kulut sekä voimassa olevan viivästyskoron maksamattomista opintomaksuista laskun eräpäivästä alkaen. Oppilas ei voi jatkaa opintojaan seuraavalla lukukaudella, ennen kuin viivästyneet maksut on kokonaisuudessaan suoritettu tai maksusuunnitelmasta on sovittu toimiston kanssa.

5 § POISSAOLOT

5.1 Sairaus- ym. poissaoloista pyydämme ilmoittamaan opettajan sähköpostiin.

5.2 Satunnaisia poissaoloja ei hyvitetä rahassa.

5.3 Mikäli sairaudesta johtuva poissaolo kestää yli kuukauden, voidaan maksumuutoksista sopia siitä päivästä lukien, kun lääkärin määräämä sairasloma on alkanut. Sairauslomatodistus tulee toimittaa Tanssiopiston toimistoon.

6 § YLEISTÄ

Oppilasmaksut (kevät- ja syyslukukausi) sisältävät 30–35 opetusviikkoa riippuen ryhmän opetussuunnitelmasta.

● Oppitunnin pituus on 45 min/60 min/75 min/90 minuuttia sisältäen läsnäolotarkastuksen.

● Luettelo opiston lomapäivistä julkaistaan Tanssiopiston www-sivuilla.

● Oppilasmaksu sisältää 30–35 opetusviikkoa riippuen ryhmän opetussuunnitelmasta.

● Opintorekisteriotteita voi pyytää Lapin Tanssiopiston toimistosta lukuvuoden aikana.

● Taiteen perus- ja syventävien opintojen päättötodistukset annetaan opinnot hyväksytysti suorittaneille oppilaille.

7 § OPISTON KORVAUSVELVOLLISUUS

● Opettajien vastuu oppilaista rajoittuu tuntiaikaan.

● Tanssiopistolla on ryhmätapaturmavakuutus, joka koskee kaikkia opiston oppilaita (tarkempia tietoja vakuutuksesta saa Tanssiopiston toimistosta).

● Tanssiopiston perumat tanssitunnit korvataan, mikäli tarve vaatii (kts. opetussuunnitelman mukaiset opetusviikot/lukuvuosi). Ryhmän tanssinopettaja ilmoittaa, milloin peruttu opetuskerta toteutetaan.

● Arkipyhien vuoksi pois jääviä tunteja ei korvata erikseen, oppilas voi halutessaan käydä korvaamassa tunnit Tanssiopiston muilla tunneilla.

● Tanssiopisto ei vastaa turhasta tunnille tulosta, mikäli paikkansa pitäviä osoitteita, työ-, koti- tai matkapuhelinnumeroita ei ole ilmoitettu toimistoon.

● Tanssiopisto ei vastaa pukuhuoneisiin jätetyistä tavaroista.

8 § MUUTOSOIKEUS

Pidätetään oikeus tunti-, opettaja- ja paikkamuutoksiin sekä opetussuunnitelman puitteissa opetuksen sisällön muutoksiin.

12.5.2021

Lapin Tanssiopiston Kannatusyhdistys ry

Johtokunta