Tuntikuvaukset

Varhaisiän tanssitunnit

Babytanssi (n. 3–12 kk)

Babytanssi on vuorovaikutuksellinen ja läheinen aikuisen ja vauvan tanssihetki. Babytanssi-tunneille voi osallistua n. 3–12 kk ikäisen vauvan kanssa. Vauvan olisi hyvä jo jonkin verran osata kannatella päätään. Tunneilla tehdään helppoja koreografioita eri musiikkityyleihin eli pääset nauttimaan tanssista ja musiikista monipuolisesti yhdessä vauvan kanssa. Vauva on tanssista ja harjoituksesta riippuen joko sylissä, kantorepussa/kantoliinassa tai jumppamatolla. Jokainen tunti sisältää myös kehonhuolto-osion, jossa keskitytään mm. syvien vatsalihasten ja lantionpohjan akti-vointiharjoituksiin, kehonhallintaan sekä liikkuvuuteen. Tunneilla myös lorutellaan, lauletaan ja leikitään vauvan kanssa. Tunti tarjoaa kehollista vuorovaikutusta vauvan kanssa, tanssin ja musiikin iloa koko ryhmän kesken sekä kehonhuoltoa.

Neljä nuorta balleriinaa tanssimassa luonnossa

Lastentanssi

Lastentanssi (3–6 v)

Varhaisiän lastentanssitunneilla vahvistetaan lasten luontevaa kokonaisliikuntaa ja kehitetään sekä motoriikka että koordinaatiota, leikkejä ja tanssin iloa unohtamatta! Opetuksessa korostetaan luovuutta ja yksilöllisyyttä sekä annetaan valmiuksia eri tanssimuotojen opintoihin jatkossa. Ikäryhmät 3–6-vuotiaille. Opetusta kerran viikossa (30–45 minuuttia). Lastentanssitunneilla pyritään työskentelyyn ilman vanhempien läsnäoloa.

Perusopintojen ja syventävien opintojen tanssitunnit

Ryhmä nuoria poseeraamassa balettiasentoja tutussa

Baletti

Tanssikoulu 1 ja 2 (n. 7–9 v)

Tunneilla harjoitellaan klassisen baletin perustaitoja, kuten kehon hallintaa, voimaa ja notkeutta. Opetuksessa korostetaan yksilöllisyyttä, ilmaisua ja luovuutta. Tunnit antavat valmiuksia eri tanssimuotojen opintoihin jatkossa. Tanssikoulu 1 -tunti sopii kaikille koulun aloittaville oppilaille.

 

Tanssikoulu 3–7 (n. 9–14 v)

Tanssin perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista baletin opetusta. Opetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää. Viikkotuntimäärä kasvaa ylemmille luokille edetessä. Esiintymistoiminta kuuluu tärkeänä osana opetukseen.

 

Tanssikoulu 5–7 kärkitossutunti

Tutustutaan kärkitossutekniikan perusteisiin. Tunnilla edetään ryhmän taitotaso huomioon ottaen.

 

Tanssiopisto 1–2 (n. 14–20 v, syventävät opinnot)

Tanssin perusopetuksen syventäviä klassisen baletin opintoja. Tanssiopistoluokalle siirrytään perusopintojen täytyttyä. Tanssiopisto-opinnot järjestetään yhteistyössä Lapin Musiikkiopiston kanssa: opinnot ovat osa Lapin Musiikkiopiston opetustoimintaa, jonka Lapin Tanssiopisto toteuttaa. Opinnot antavat valmiudet pyrkiä tanssin ammatillisiin jatko-opintoihin.

 

Balettiakrobatia

Tällä tunnilla pyöritään, hypitään ja liikutaan baletin liikekielen mukaisesti. Turvallisesti yhdistetään kuperkeikkoja, siltoja, kärrynpyöriä ilon ja tekemisen kautta. Tunti on suunnattu 7–9-vuotialle.

Ihan Tanssissa -tunnit peruskouluilla

Viirinkankaan koulun IHAN TANSSISSA -tanssitunnit. Aiempaa tanssitaustaa et tarvitse. Tunnit pidetään Viirinkankaan koulun liikuntasalissa. Koulutanssista on helppo aloittaa tanssiharrastus!

 

Viirinkankaan koulu 1.–2. lk

Tunneilla tutustutaan tanssin maailmaan luovasti leikin ja mielikuvien kautta kokeillen eri tanssilajeja. Tanssitunneilla tehdään luovia harjoitteita, hyppyjä, pyörähdyksiä sekä helppoja tanssisarjoja. Tanssin riemua unohtamatta!

 

Viirinkankaan koulu 3.–5. lk

Tunneilla tanssitaan eri tyylisten musiikkien tahtiin popista discoon. Tunneilla tehdään helppoja teknillisiä ja akrobaattisia harjoituksia, koreografiaa sekä kevyitä venyttelyitä ja rentoutumisharjoituksia. Myös improvisaatio on osa tuntia. Kehitetään motoriikan lisäksi tanssillisuutta, luovuutta ja sosiaalisia taitoja. Iloista tanssimista ja liikunnan riemua!

Katutanssi

Katutanssi 5–6 v

Katutanssi 5–6 v -tunneilla tutustutaan katutanssin maailmaan erilaisten leikkien ja pelien avulla. Tuntien tavoitteena on kehittää lasten kehontuntemusta ja motoriikkaa. Katutansseille ominaisen improvisaation myötä oppilaat pääsevät hyödyntämään omaa mielikuvitusta ja luovuutta erilaisten harjoitusten ja leikkien lomassa.

Katutanssi alkeet 1 (+7 v) ja Katutanssi alkeet 2 (+10 v)

Katutanssi alkeet 1 -tunneilla tutustutaan eri katutanssilajeihin. Tunneilla opetellaan tekniikoita mm. rocking, hiphop ja breaking -tansseista. Tunneilla tehdään liikesarjoja, opetellaan eri askeltekniikoita, sekä harjoitellaan breaking -tanssille ominaisia akrobaattisia temppuja.

Oppilaat pääsevät tanssitunneilla tekemään myös omia liikesarjoja sekä jakamaan omaa osaamistaan. Tanssituntien sisältö on vaihtelevaa ja monipuolista. Sopii kaikille 7 vuotta täyttäneille.

 

Katutanssi nuoret (+13 v)

Katutanssi nuoret -tunneilla tutustutaan eri katutanssilajeihin. Tunneilla opetellaan tekniikoita mm. rocking, hiphop ja breaking -tansseista. Tunneilla tehdään liikesarjoja, opetellaan eri askeltekniikoita sekä harjoitellaan breaking -tanssille ominaisia akrobaattisia temppuja.

Oppilaat pääsevät tanssitunneilla tekemään myös omia liikesarjoja, sekä jakamaan omaa osaamistaan. Lisäksi tanssitunneilla tehdään pieniä improvisaatioharjoitteita. Tunneilla harjoitellaan myös ringissä tanssimista sekä tutustutaan leikkimielisesti erilaisiin battle-konsepteihin. Tanssituntien sisältö on vaihtelevaa ja monipuolista. Sopii kaikille 13 vuotta täyttäneille.

Kehonhuolto

Dynaaminen kehonhuolto

Dynaaminen kehonhuoltotunti tukee palautumista ja kehittää liikkuvuutta sekä kehonhallintaa. Tunti koostuu koko kehoa huoltavista dynaamisista liikkuvuusharjoitteista sekä loppurentoutuksesta. Joillakin tunneilla hyödynnetään myös erilaisia kehonhuoltovälineitä. Tunneilla keskiössä on oman kehon kuuntelu ja turvallinen liiketekniikka.

 

Yin-jooga

Tällä yin-joogatunnilla voit jättää viikon askareet taakse ja laskeutua viikonloppuun pysähtymällä kehon hyvinvoinnin äärelle. Yin-jooga on rauhallinen tunti, jossa on aikaa kuunnella omaa kehoa ja jokaiselle harjoitteelle on muokattavissa yksilöllinen vaihtoehto. Vaikka keskiössä on yin-jooga, ammennetaan tunnilla myös lempeää dynaamista lihaskalvojen liu’uttelua, rentouttavia kiertoja, hengitysharjoituksia, kehotietoisuuden ja tunnekehoyhteyden harjoittamista kehon ja nivelten turvallisia linjauksia unohtamatta.

Tunnin rauhallinen etenemistahti mahdollistaa jokaiselle tekemisen oman hengityksensä kautta pehmeästi omien nivelten liikelaajuuksien sallimissa puitteissa, jolloin keho ja mieli voivat yhdessä rentoutua.

Varaa mukaasi lämpimät ja joustavat vaatteet (kerrospukeutuminen on suositeltavaa) sekä pitkä joustamaton huivi tai kylpytakin naru. Voit ottaa mukaan myös viltin tai ohuen tyynyn käytettäväksi pehmikkeenä esimerkiksi polvien alla. Tunnilla ei tarvita kenkiä.

Nykytanssi

Nykytanssi 7–10 v

Tunneilla harjoitellaan tilan, vauhdin ja voiman monipuolista tanssityylin mukaista käyttöä. Tanssitunnilla tehdään sekä opettajan eteen näyttämiä harjoitteita että opettajan ohjeiden pohjalta oppilaan vapaasti tuottamia liikeharjoitteita. Tunneilla harjoitellaan mm. pyöristämistä, kierimistä, heilahdusta ja hyppäämistä, rakentaen näistä erilaisia tanssivia yhdistelmiä. Tavoitteena tunneilla on tanssimisen salaisuuksiin tutustuminen. Tunti sopii kaikille 7 vuotta täyttäneille.

 

Nykytanssi perustaso +13 v

Nykytanssissa yhdistyvät kokonaisvaltainen liikkuminen ja luova ilmaisullisuus. Nykytanssin perustason tunneilla kehitetään kehonhallintaa sekä harjoitellaan nykytanssiin liittyvää tanssitekniikkaa, liikelaatuja ja koreografisia tanssisarjoja. Tunneilla liikutaan laajasti tilassa sekä eri tasoissa liikkeen virtaavuutta kehittäen. Lisäksi tehdään improvisaatioharjoitteita, joissa tanssijoiden oma liike ja luovuus pääsevät valloilleen.

Nykytanssin perustason tunnit soveltuvat kaikille yli 13-vuotiaille, jotka haluavat tutustua nykytanssiin tai kehittää aiemmin opittuja taitojaan nykytanssin perusteiden parissa.

 

Nykytanssi jatkotaso

Jatkotason tunneilla perehdytään tanssityylille ominaiseen liikkeeseen ja ilmaisuun. Tunneilla harjoitellaan nykytanssin eri tyylisuuntiin perustuvaa tanssitekniikkaa ja kokonaisvaltaista liikettä. Nykytanssille ominaiset ajatukset oman kehon painosta ja painovoiman hyödyntämisestä liikkeessä ovat keskeisessä osassa tanssitunnilla. Tunnit sisältävät myös improvisaatioharjoitteita, joiden kautta tanssija havainnoi itselle ominaista tapaa tuottaa liikettä ja tanssia.

Showtanssi

Showtanssi perustaso +10 v

Showtanssi on yhdistelmä eri tanssilajeista esim. baletista, nykytanssista ja jazztanssista. Tässä monipuolisessa lajissa korostuvat muun muassa näyttävyys ja dynamiikan vaihtelut. Lajissa hyödynnetään myös eri tasoja ja tilan monipuolista käyttöä sekä akrobatiaa. Tunnit koostuvat lämmittelystä, tilan poikki liikkuvista tanssisarjoista, tekniikkaharjoituksista ja loppukoreografiasta. Oppilaat tekevät tunneilla myös omia koreografioita. Tunti sopii kaikille 10 vuotta täyttäneille oppilaille.

Showtanssi keskitaso +13 v

Showtanssi on yhdistelmä eri tanssilajeista esim. baletista, nykytanssista ja jazztanssista. Tässä monipuolisessa lajissa korostuvat muun muassa heittäytyvyys, näyttävyys ja dynamiikan vaihtelut. Lajissa hyödynnetään myös eri tasoja ja tilan monipuolista käyttöä sekä akrobatiaa. Tunnit koostuvat lämmittelystä, tilan poikki liikkuvista tanssisarjoista, tekniikkaharjoituksista ja loppukoreografiasta. Lukukauden aikana tunneilla tehdään koreografioita hitaampiin lyyrisiin kappaleisiin sekä energisiin nopeampiin musiikkeihin. Syyslukukauteen kuuluu viikkotuntien lisäksi 2 x 60min tiiviskurssi musikaalitanssista, jonka ajankohdasta sovitaan oppilaiden kanssa yhdessä.

Tunti on keskitason tunti, joten oppilaille on hyvä olla aikaisempaa kokemusta esim. baletin, jazzin tai nykytanssin perusteista.

Aikuisopintojen tanssitunnit

Kaksi aikuista tanssimassa balettia luonnossa

Aikuisbaletti

Aikuisbaletti alkeet

Aikuisbaletti alkeet -tunneilla käydään läpi klassisen baletin tekniikkaa jokaisen yksilöllistä kehoa kunnioittaen. Tunneilla keskitytään baletin tangossa tehtäviin harjoitteisiin ja keskilattialla tehtäviin askelkuvioihin. Baletti antaa elämyksiä ja opettaa ryhdikkääseen ja sulavaan liikkumiseen sekä parantaa tasapainoa ja kehonhallintaa. Tunneilla edetään rauhallisesti ryhmän tason ja toiveiden mukaan.

 

Aikuisbaletti keskitaso

Aikuisbaletin keskitason tunnit on tarkoitettu baletin alkeet hallitseville oppilaille. Klassisen baletin tekniikassa edetään jokaisen yksilöllistä kehoa kunnioittaen. Baletti antaa elämyksiä ja opettaa ryhdikkääseen ja sulavaan liikkumiseen, sekä parantaa tasapainoa ja kehonhallintaa. Tunneilla edetään ryhmän tason ja toiveiden mukaisesti. Keskitason tunneilla harjoitellaan myös kärkitossutekniikan perusteita. Tunneille voi osallistua myös ilman kärkitossuja.

 

Aikuisbaletti jatkotaso

Aikuisbaletin jatkotason tunnit on tarkoitettu jo pidempään balettia harrastaneille oppilaille. Tunneilla syvennetään klassisen baletin osaamista. Opetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää. Klassisen baletin tekniikassa edetään jokaisen yksilöllistä kehoa kunnioittaen. Jatkotason tunneilla työskennellään myös kärkitossuilla. Tunneille voi osallistua myös ilman kärkitossuja.

Viisi naista tanssimassa nykytanssia.

Nykytanssi

Nykytanssi aikuiset, alkeet ja perustaso

Aikuisten nykytanssitunneilla nautitaan oman kehon ja liikkumisen monipuolisista mahdollisuuksista rennosti ja lempeästi, mutta myös sopivasti haastetta hakien. Tunneilla harjoitellaan ryhmän tason ja toiveiden mukaisesti kehonhallintaa, nykytanssin eri tyyleihin pohjautuvaa tanssitekniikkaa sekä koreografisia tanssisarjoja. Lisäksi tunneilla voidaan tehdä kehonhuoltoharjoitteita ja liikeimprovisaatiota.